"an independent online kurdish website

انسان از خودش می پرسد، چرا باید هشدار داد و جلو مردمان ملیتهای ایران را گرفت وچرا آخوند کشی و یا تنفر از آخوند راه افتاده است؟!golmorad_moradi

خیلی ساده، برای این که یک مشت قدرت طلب و با گرایش ناسیونالیستی و از نظرسیاسی بی تجربه ونادان مملکت را دارند غارت و نابود می کنند. بیکاری درمیان جوانان تحصیل کرده روز بروز افزایش می یابد زیرا در اصل آئین قلبا مخالف بیشتر دانستن و پرسش کردن است. ثروت مملکت بجای سرمایه گذاری درست خرج تعمیرامامزاده ها درخارج و داخل کشور می شود. سیستم آب رسانی غلط و اکثر دریاچه ها خشک شده و یا می شوند. در عوض، آنها خیلی خوب به محتوای کتب مقدس نیز پی برده اند، زیرا با دقت خوانده و فهمیده اند که محتوای همه آنهاپوچ است. این را باید بفال نیک گرفت، اگر این ها سرنگون شوند دیگر اسلام در ایران شانس ماندن کم دارد، زیرا اکثرجوانان بویژه دختران بر محتوای کتب مقدس تسلط یافته اند. بهرحال این گردانندگان در دام دین گرفتار آمده اند و راه برگشت هم ندارند.

بنابر این، دست به غارت مملکت زده اند وبه همین دلیل موردتنفر اکثر مردمان ملیتهای ایران قرار می گیرند و بقول این مصباحی مقدم، آخوند کشی راه افتاده است. این را هر آدم، حتا از نظر آئینی نا آگاهی، خوب می فهمد، آخوندها خود متأسفانه دزد و دروغگو هستند و فقط به جیب و خوش گذرانی خود بیشتر می اندیشند تا به دین وآئین. اینها لباس آخوندی را مانند ارتشیان “یونیفورم” می دانند که در فراغت آن را عوض کنند و شغل آخوندی را “حرفه” می پندارند، مانند این آخوند درعکس زیر. اورا درایران با لباس روحانی و درکانادا همراه دختردوستش یا زنش درلباس شخصی ملاحظه می فرمائید. این دیگر فتو شاپ و تقلب نیست و راه هر توجیه گری را بسته است. اگر کسی خواست توجیه کند، خیلی مؤدبانه به حرفهای اوگوش ندهید. چون اگر با دیدن این صحنه، هنوز هم ادعا کند که دین اسلام درست است، بدانید که آدم شارلاتانی است.

برای این آقا و خانم، شرم و حیا هم خوب چیزی است، نه خودش و نه خانمش، حد اقل درهنگام عکس گرفتن در مرخصی اگر به اسلام باورداشته باشند که به عقیده من باور ندارند، باید سوره النور آیات 30 و 31 در قرآن مجید در مورد حجاب را خوانده باشند و رعایت کنند. چرا می گویم باور ندارند، چون هرکسی قرآن مجید ونهج الفصاحه و نهج البلاغه را بخواند و بفهمد، مطمئنا بی دین می شود و بدون شک این ها خوانده اند. حالا فهمیدن یا نفهمیدن با خودشان. بهر حال آنها اگر فهمیده باشند، همه را، بنا به این ضرب المثل کردی بیت مشکه می دانند. فقط آخوندی را، برای عوامفریبی یک شغل پر در آمد با کار کم انتخاب کرده اند. چندی پیش آخوندی دیگر دریک رسانه تعریف می کرد که یک تاکسی حدود200 متر، خلاف مقررات رانندگی عقب، عقب آمده است، به آخونددگری که منتظر تاکسی بوده، بگوید: آمده ام که بگویم سوارت نمی کنم … . ملاحظه می کنید تنفر نسبت به آخوندها به آن اندازه بالا گرفته که انسانها از در آمد پول صرف نطر می کنند و آخوندها ناچارا اعتراف می کنند که آخوند کشی یاتنفر جدی از آخوند آغاز شده است. البته این تنفر علایم خوبی است و امیدوار کننده است. بعلاوه توصیه من؛ حیف است دست خودرا با خون این آخوندها کثیف کنید، بلکه هنگام سرنگونی این رژیم قرون وسطائی بایدمفتخواران رادرصورت به چنگ آوردن، بلافاصله بدون محاکمه مجبور به کار سخت وطاقت فرسای کشاورزی وباغداری کرد که نان خودرا خود بدست آورند. این مفت خواران هنگام کار هر روز می میرند و حیف است با اعدام، آنها را راحت کرد. من بس افسوس می خورم که آقایان خلخالی و رفسنجانی و حسنی نماندند که شکست خود را ببینند و این قاعده و نظم دمکراتها را تجربه کنند. اگر این قاتلین می ماندند، من تقاضا می کردم،خلخالی و حسنی را بفرستند بالای زمینهای حاصل خیز آذربایجان و رفسنجانی را بفرستند به باغهای پسته رفسنجان کار کنند که آنگاه بفهمند کشاورزی و باغداری چه زحمتی دارد.
تقاضا می کنم درصورت امکان این گفته یکی ازشیعییان و امام آنها را بادقت نگاه کنید. این رابویژه به آن کردهای شیعه اکیدا توصیه می کنم، از آخوندهائی که از آن ها تقلید می کنند، بخواهند که چه توجیه گری برای آن دارند؟ اگر بگویند، این آخوند شیعه، هجو می گوید، به فرموده ی امام جعفرصادق چه توجیه گری یاپاسخی دارند؟ چون آخوندهای شیعه به امام خود نمی گویند هجو گفته است! بلکه از آن دفاع و یا سکوت می کنند. واقع بینان سکوت را بر دفاع ترجیح می دهند.

http://www.facebook.com/selahattindemirtash/videos/550173221773322/

من از این انسان بسیار عزیز، آقای دنراوی، سپاسگذارم که این ویدئو را ازیک آخوند عرب عراقی، برای من ارسال داشته اند. همچنین ازمحسن نازنین خیلی ممنونم که اصل گفته امام صادق را ازکتاب بحار الانوار مجلسی محبت کرده و برایم فرستاده اند که در زیر آورده می شود.

این مطلب زیر را خودم از اینترنت در آورده ام. در هر صورت، این نشان می دهد که امام ششم یا هفتم جعفر صادق، از امامان شیعه تا چه اندازه بی اطلاع بوده و تا چه اندازه به خرافات باورمی کرده است!! به اجنه و پری و غیره که کردها را از طایفه “جن” دانسته است!!

من این مطلب را برای آن دسته از مؤمنین مسلمان، با سند، میآورم که قلب پاکی دارند و خوش باور اند و هرچه آخوندها می گویند باور دارند، من خوشحال می شوم که کتب مقدس در دست رسی را به زبان مادری بخوانند. مطالبی در آن هست که هیچ نیاز به تفسیر و توجیه گری ندارد و هر انسان با داشتن حدود شش کلاس سواد ابتدائی می فهمد و دیگر نیاز به تفسیر و یا تقلید نیست.

هایدلبرگ، آلمان فدرال 5.8.2017
دکتر گلمراد مرادی
dr.g.moradi41@gmail.com

نویتـرین هەواڵ و بابەت


گەڕان
فارسی