"an independent online kurdish website

 مسیح علی نژاد را من درسازمان ملل بخش حقوق بشردر ژنو سالهای پیش ملاقات کردم که گویا سازمان حقوق بشر سوید ویند اتریش به رهبری دکترحسن نایب هاشم اورا دعوت کرده بود.

 من در همان زمان و دراولین برخوردم اورا اوریانا فالاچی ایران نام نهادم. او یک ژورنالیست رو دار و در عین حال زبر دست و رو راست و آزادیخواه است. از هیچ توهین ناروائی باک ندارد. نیروهای رادیکال، از هر طرفی، او را بارها مأمور جمهوری اسلامی خوانده اند. ازاول من تحت تأثیر گفته این افراطیون قرار گرفته و پیش خود تصور می کردم، نکند، این خانم علی نژاد مأمور جمهوری اسلامی باشد! اما به مرور زمان خود را تصحیح کرده و متوجه شدم، نه! من حتا اگر این طور فکر کنم اشتباه محض است. او یک لیبرال و ژورنالیست آزادیخواه و گویا یک مصدقی است. در مصاحبه اش با آخوندها و شاهزاده رضا پهلوی دیدیم و چهارشنبه های سفید که او مبتکر آن است را نیزدنبال می کنم. شوهرسابقش نیز مدتی باپسر دختردائی و پسرعمه من زندگی می کرده. بگذریم این موضوع بمسایل خصوصی مربوط است و به اینجا کمترین ربطی دارد و این فقط برای یاد آوری بود. آخر حداقل هر زن و مردی این جملات قصار پیامبر اسلام، در نهج الفصاحه مانند این استناد شده های زیر را بخواند که می گوید: “هر کسی ببلیه (بلای) دخترداری مبتلا شود و با آن ها نیکو کاری کند، پرده ی وی از آتش جهنم شوند”. حدیث شماره 2750 نهج الفصاحه پیامبر، ترجمه ابواقاسم پاینده، صفحه 722، انتشارات بدرقه-جاویدان چاپ پنجم، تهران1390. ادامه ی احادیث پیامبر برای آن زنانی که باشنیدن نامش، بر ایشان صلوات می فرستند ومی گویند: “روسری درمملکت ما اجباری است وهیچ کارش را نمی توان کرد”! این پیامبر باز درمورد زنان چنین می گوید: “اگر بکسی دستور می دادم کسی را سجده کند به زن دستور می دادم شوهرش راسجده کند”. حدیث شماره 2348 صفحه 650 نهج الفصاحه پیامبر. بازهم می گوبد: “اگر زن حق شوهر بداند هنگام ناهار و شام او ننشیند تا فراغ یابد”. حدیث شماره 2318 صفحه 644 چاپ پنجم 1390هجری خورشیدی. اصلانه اینکه وقعی به اسلام نمی گذارند، بلکه حتا حاضر هم نخواهند شدبا این رژیم به قیمت شرافت خود همکاری کنند. لذا به این دلیل تهمت ناروا است. بجرأت می توانم بگویم، این احادیث وجملات قصار پیامبر راحتا برخی از آن دختران و زنان فعال و مبارز نخوانده اند. وگر نه آنها تنفرشان نسبت به قوانین اسلام ضد زن چند برابر می شد.

 

اکنون چنین شخصیتهای لیبرالی، بویژه درمیان زنان ودختران جوان وبامطالعه، اگرمأمور بدانیم، بی انصافی است. فکر نمی کنم اینها بهیچ وجه حاضر باشند، شرافت انسانی را با ملیاردها دلار عوض کنند. حالا از مسایل لیبرال بودن و چپ نبودن او بگذریم و مسئله حسادت را کناری بگذاریم، بایدتشویق کرد ژورنالیستهای زبردست را و اگر زنهم باشد که دیگر جای خوددارد. او در این زمینه مدافع سر سخت ابتدائی ترین حقوق زنان، یعنی پوشش آزاد و اختیاری است، چهارشنبه های سفید نمونه آن است. در حقیقت این ابتکاریست کم نظیر، زیرا اولابه دختران آماده مبارزه قدرت قلب و نیرو برای ادامه ی مبارزه تاگرفتن حق خویش می دهد. دوما دختران بی تفاوت را از خواب بیدار می کند و یادمی دهدکه هیج قدرتی حق را دودستی تقدیم کسی نمی کند حق را بایدگرفت و باید دراین راه جانفشانی کرد. سخنرانی او در کنفرانس شیکاگو، همه تصورات غلط را باز می کند. تمنا دارم این ویدئو را نگاه کنید.

سخنرانی اصلی مسیح علی نژاد درکنفرانس شیکاگو – حتما ببينيد

http://www.youtube.com/watch?v=rlx6o1LhWC4&feature=youtu.be&t=7

 

هایدلبرگ، آلمان فدرال 31.1.2018 

 دکتر گلمراد مرادی

 

dr.g.moradi41@gmail.com

 

نویتـرین هەواڵ و بابەت


گەڕان
فارسی