"an independent online kurdish website

منطقه خاورمیانه در تب و تاب عجیبی قرار دارد و آبستن تغییراتی است که می تواند در صورت مدیریت شدن به مبدأ تحولاتی عظیمی قرار بگیرد


که هم برای منطقه و هم جهان، امنیت و آرامش را به دنبال داشته باشد، بخشی از این مهم در رابطه با ایران و ترکیه، دو کشور جدیدالظهور با جغرافیائی جعلی و هویتی برآمده از تحریف و سیاستی ملهم از استعمار و بردگی پروری مرتبط می باشد، از اینرو طبیعی است که، افراد، موسسات و دستگاههای مرتبط با این کشورها و ایدئولوژی پان ایرانیسم (که در این نوشتار مد نظر است)، روشهای و مکانیزمهای مختلف (و حتی در ظاهر منطقی و جذاب) را جهت تغییر رویه و روند تحولات در پیش بگیرند تا مسیر رویدادهای آتی را واژگون نمایند. یکی از دستگاههای غول پیکر مرتبط با پان ایرانیسم، بی بی سی فارسی است که عناصر مختلف و متعدد پان ایرانیسم را در خود جای داده است و نقش فرشته نگهدارنده ایران و پان ایرانیسم اَفراس را برعهده دارد که اینک عمیقتر از قبل درصدد ایفای نقش خود می باشد.

همزمان با سی امین سالروز ترور دکتر عبدالرحمن قاسلمو، بی بی سی فارسی اقدام به تهیه گزارشی در رابطه با ترور دکتر عبدالرحمن قاسملو می نماید که در آن برای اولین بار قسمتی از کاست ضبط شده از سوی دکتر عبدالرحمن قاسملو در جلسات مذاکرات با دیپلمات-تروریستهای رژیم ایرانی منتشر می شود، کاستی که تنها سه قسمت از آن منتشر شده است که به نوع خود نوعی سانسور از نوع انتخاب ویژه می باشد.

آنچه بی بی سی فارسی و اتاق فکر پان فارسیست آن در این گزارش در پی آنست، همانا برجسته کردن این دو بخش است که:

الف- مسئله کورد در ایران می بایست و می باید در چهارچوب ایران و با استفاده از مذاکره حل و فصل شود.

ب- کوردها ایرانی هستند و به کس دیگری اجازه نمی دهند از آنها ایرانیتر باشد.

اما بی بی سی دو نقطه را از سخنان دکتر قاسملو، یا درک نکرده است یا به کُنه مقصود آنها پی نبرده است:

الف- دکتر قاسملو با تمام ابهت و دانائی و اشرافی که بر علوم مختلف داشته است، خود را نماینده نسل خود می داند نه تمامی نسلهای گذشته و آینده کوردستان، همچنانکه نسل کنونی نیز تنها نماینده نسل خویش است نه وکیل مدافع نسل گذشته یا نماینده نسل آینده. البته این مسئله از ابهت و رهبری دکتر قاسملو و ارج وی حتی در پیش نسل کنونی و آتیه نیز نمی کاهد اما خود وی به نسل بعدی اش این اختیار را داده است تا برای خود تصمیم بگیرد و دیگر آنکه بر ما معلوم نیست که اگر دکتر قاسملو امروز، رهبری نسل کارآمد و تحصیل کرده و چشم گشوده بر روی مسائل کورد را برعهده می داشت، چه مکانیزم و استراتژی ای اتخاذ می کرد که نسل کنونی معتقد است، در شرایط موجود کنونی و با نیروهای انسانی کارآمد آن؛ دکتر قاسملو قدمی از استقلال کمتر و کوته تر برنمی داشت.

ب- دکتر قاسملو در سخنانش در این کاست می گوید: “اگر مسئله کورد تحت خودمختاری حل شود، آنگاه کوردستان با ایران خواهد ماند و به تمامیت ارضی این کشور لطمه ای وارد نخواهد شد”، حال آنانکه اهل فن می باشند می دانند مفهوم “اگر” چیست، اگری که نه تنها برآورده نشد بلکه به ترور دکتر قاسملو و حتی رهبر بعدی حزب وی منجر شد، بلذا این قضیه خود باطل است و دیگر نمی تواند بدان استناد نمود یا حتی بدان اندیشید.

آنچه در این گزارش، توجه شخص متفکر را به خود معطوف می نماید، هدف شوم نهفته در پس و پشت این گزارش بی بی سی است، بی بی سی در زمانیکه ایران اَفراس در خطر تجزیه قرار گرفته است و عمر استعمار در این کشور جعلی رو به اتمام است، گزارش مورد نظر را با ظاهری خیرخواهانه و دمکراسی خواهانه ولی باطنی شوم منتشر می نماید تا کوردها را:

الف- به مذاکره و نه تداوم مبارزه دعوت نماید.

ب- کوردها را ایرانی تمام عیار بخواند، مسئله ای که دیگر کوردها در رابطه با بطلان آن کمترین شکی ندارند و مقالات و نوشته ها و مصاحبه های فراوانی در رابطه با رد آن موجود است و کوردها به صورت علمی در رابطه با رد آن فعالیت نموده و به اقناع رسیده اند.

کوردها اکنون بر سر دو راهی نیستند و راه خود را انتخاب نموده اند، راه مورد نظر “راه حق تعیین سرنوشت” است، کمترین شکی در این مهم وجود ندارد که در صورتی که کمترین شرایط مساعد برای کوردها جهت رأی دهی به این امر وجود داشته باشد، آنها “استقلال” را برمی گزینند، البته کوردهای شرق کوردستان آماده پرداخت هزینه آن نیز می باشند کما اینکه در گذشته نیز هزینه آن را پرداخته اند و این مسیر تداوم خود را تا به امروز حفظ نموده است.

شیوه کار بی بی سی در اصل تداوم روش کار جمهوری اسلامی است و همزمان با اینکه اخباری مبنی بر نشست احزاب کورد و رژیم ایران در نروژ به گوش می رسد، بی بی سی نیز در تلاش است تا با سوء استفاده از چند جمله دکتر قاسملو که البته خود جملات دیگر در این کاست، مفهوم و منظور ایشان را به طور گویائی برای مخاطب مشخص می نماید، کوردها را به انجام مذاکره با رژیم ایران و عدم غور و اندیشیدن به راههای دیگر و احتمال اقدام به هم پیمانی با نیروهای مخالف رژیم ایران، سوق می دهد، اما کوردها نیز، اتاق فکر، روشنفکران هوشیار و مردمانی مهیای مبارزه خود را دارا می باشند و دیگر بوق و کرنای دستگاههای سایه و غولهای رسانه های وابسته به تفکر پان ایرانیسم در انها یا تأثیری ندارد یا تأثیر آنرا خنثی خواهد کرد که عدم انتشار گزارش امسال بی بی سی به صورت چشمگیر از سوی کوردها در رسانه های ارتباط جمعی، اثبات گر این مدعاست.

 …

بی‌بی‌سی فارسی به بخشی از مکالمات ضبط شده در مذاکرات میان دکتر عبدالرحمن #قاسملو

نویتـرین هەواڵ و بابەت


گەڕان
فارسی